Despre DESERVE

DESERVE – Developing Entrepreneurial Spirit through Experience and Reflection in Vocational Education / Dezvoltarea Spiritului Antreprenorial prin Experienţă şi Reflectare în Educaţia Vocaţională

DESERVE este un proiect din cadrul Programului de Parteneriat Leonardo Da Vinci. Şase parteneri din Austria, Estonia, Islanda, Germania, România şi Scoţia fac schimb de experienţă în educaţia antreprenorială din cadrul practicii şi educaţiei vocaţionale.

DESERVE este constituit din patru obiective definitorii:

  • Împărtăşirea experienţei de predare a educaţiei antreprenoriale în diverse sisteme europene de educaţie vocaţională;
  • Concentrarea pe abordări experimentale ale educaţiei antreprenoriale ca instrument de promovare a mentalităţii antreprenoriale;
  • Experimentarea unei implementări practice a educării urmăririi principiilor în acţiunile de bază ale viitorilor antreprenori;
  • Dezvoltarea unei înţelegeri comune a abordării educaţiei antreprenoriale la nivel european.