Scopuri şi obiective

În cadrul proiectului DESERVE, obiectivul principal este acela de a demonstra avantajul colaborării la nivel european în domeniul educaţiei antreprenoriale prin punerea laolaltă a specialiştilor cu diverse baze de practici vocaţionale din Europa şi angajarea în practici reflectate în vederea formării stării de spirit antreprenorial.

Obiectivele specifice sunt:

  • împărtăşirea experienţelor partenerilor de predare a antreprenoriatului în diferite sisteme educaţionale vocaţionale;
  • dezvoltarea unui cadru de învăţământ care să urmărească principiile de bază ale educaţiei antreprenoriale bazate pe joc şi model;
  • reflectarea pe baza experienţei profesorilor şi elevilor;
  • dezvoltarea şi înţelegerea unei abordări europene a educaţiei antreprenoriale.