Întâlnirile

Partenerii din proiectul DESERVE se vor întâlni în cadrul a cinci ateliere de lucru diferite în scopul de a face un schimb de experienţe individuale şi de a crea, de asemenea, o experienţă comună.

Aceste ateliere de lucru se focalizează pe subiecte specifice:

În primul atelier de lucru, desfăşurat în Austria se va dezvolta o bază a înţelegerii comune şi discuţii pe baza proiectului, în scopul de a pune laolaltă diversele perspective în ceea ce priveşte educaţia antreprenorială în ţările şi instituţiile partenere.

În atelierul de lucru din Islanda se va discuta despre posibilităţile de clasificare şi tipologii, din perspectivă europeană.

În cadrul atelierului de lucru din România se va trece la faza de aplicare efectivă şi se va experimenta o abordare a educaţiei antreprenoriale pe bază de joc şi, de asemenea, pe bază de proiectare.

Atelierul de lucru din Estonia are ca scop evaluarea şi modificările privite dintr-o abordare a educaţiei antreprenoriale bazată pe experienţă.

În atelierul de lucru din Scoţia se va face evaluarea manualului de proiect dezvoltat ca atare pentru bazele experienţelor educaţiei antreprenoriale şi se va discuta despre posibilităţile ulterioare de transfer şi diseminare.