Partenerii

Ingenious Knowledge, Germania

Ingenious Knowledge este activă în educaţia vocaţională, colaborând în parteneriate strâns legate cu universităţi şi cu alte instituţii educaţionale. Compania noastră este impicată în mod curent în diverse proiecte precum tabere orientate pe dezvoltarea carierei, pentru şcoli, şi dezvoltare de metode de e-learning pentru instituţii bancare. Ingenious Knowledge se concentrează din plin pe soluţiile din lumea IT – soluţii ce inovează procesele de învăţare, pentru că noi credem că noile generaţii se dezvoltă într-o lume nouă, care care are nevoie de noi abordări în actul educativ. În acest context, compania noastră întrevede uriaşe oportunităţi de a introduce antreprenoriatul încă din etapele timpurii de educaţie, implicând abordări inovative. În 2011, compania a încheiat o relaţie de parteneriat cu Universitatea din Koln în vederea cercetării acestui topic, a dezvoltării de noi concepte, în punerea lor în acţiune, prin testare, în două etape, cu studenţii, şi în publicarea unui articol de cercetare în baza acestei experienţe.

Ingenious Knowledge este organizaţia coordonatoare a acestui proiect DESERVE.

download short presentation

Universitatea din Koln, Catedra de Educaţie Economică şi Cercetare de Curriculum, Germania

Universitatea din Koln, cu al doilea cel mai mare campus din Germania, cu un număr de aproximativ 38.000 de studenţi, este singurul furnizor, şi cel mai mare, de programe de formare pentru profesori din Europa şi se mândreşte că este o instituţie incluzivă care furnizează şanse egale tuturor cursanţilor, cercetătorolor şi personalului administrativ. Facultatea de Afaceri, Economie şi Ştiinţe Sociale este una dintre cele mai mari dintre cele din Europa şi funcţionează sub motto-ul “Inovaţie pentru Societate”, fiind faimoasă pentru forţa sa în cercetarea şi educarea generaţiei viitoare de oameni de afaceri şi lideri sociali. catedra de Educaţie Economică şi Cercetare de Curriculum, condusă de către Prof. Dr. Bernadette Dilger, îşi concentrează cercetările, pe de o parte, pe orientarea competenţelor în procesele de dezvoltare a curriculumului transnaţional şi, pe de altă parte, pe dezvoltarea competenţelor de predare inovativă şi şi modalităţi de predare-învăţare.  Catedra este parte a Institutului pentru Educaţie Socială, Economică şi Vocaţională, care derulează un program de pregătire a profesorilor pentru licenţiere şi masterat în domeniul educaţiei şi practicilor vocaţionale.

download short presentation

Tallinna Majanduskool, Estonia

Tallinna Majanduskool (Şcoala de Economie din Tallinn [TSE]), este unul dintre cele mai mari şi vechi colegii din Estonia. Este o instituţie de educaţie vocaţională publică, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării din această ţară.  Şcoala a fost fondată în 1906 sub forma de atunci a unui colegiu privat specializat în educarea băieţilor şi fetelor în profesii comerciale. Această şcoală oferă programe la nivel de educaţie vocaţională care pot fi aplicate şi la nivelul educaţional superior. Pe durata a 2+3, 5 ani de studii, elevii îşi însuşesc practic o educaţie pliată pe acest domeniu şi o cunoaştere profundă a celor mai importante probleme de afaceri şi sunt pregătiţi pentru a rezolva probleme curente din mediul de afaceri intern sau internaţional. Punctele forte ale şcolii sunt tradiţia îndelungată şi continuitatea în predarea specialităţilor; înalta calificare şi buna experienţă practică a echipei profesorale; un mediu de învăţămând modern, unde ICT joacă un rol important, atât în procesul educaţional, cât şi în informaţia furnizată elevilor; diverse forme de studiu (zi, seral şi învăţământ la distanţă); cooperări de lungă durată derulate cu angajatori şi asociaţii profesionale.

upload short presentation

Menntaskólinn í Kópavogi, Islanda

Institutul Educaţional Kopavogur (MK) este o şcoală cu învătământ secundar superior cu un număr curent de aproximativ 1400 de elevi, respectiv aproximativ 100 de profesori. Rolul definit al şcolii este acela de a furniza servicii educaţionale care au ca finalitate examenele de absolvire şi înscriere în cadrul universităţilor, de a oferi educaţie vocaţională, în mod special în sfera culinară, şi, în completare, de a furniza educaţie în domeniul turistic, atât la forma de învăţămând de zi, cât şi de seral. Toate aceste programe educaţionale sunt oferite în sistem de module. Şcoala de Gramatică Kópavogur pregăteşte elevii pentru pătrunderea pe piaţa muncii şi pentru formele superioare de învăţământ, dezvoltă un simţ de responsabilitate şi conştientizare, îşi instruieşte elevii într-o mentalitate de lucru disciplinat, de apreciere culturală a lucrurilor şi îi încurajează spre o căutare constantă a cunoaşterii. Prin curriculumul său, şcoala îşi exprimă  politicile şi obiectivele, îşi subliniază structura organizaţională şi regulamentul, îşi defineşte diversele linii de studiu şi furnizează descrieri de programe analitice pentru diferitele tipuri de module. Domeniile de studiu direcţionate spre admiterea în mediul universitar sunt: Biologie, Afaceri şi Economie, IT, Limbi moderne, Fizică şi Chimie, Ştiinţe Sociale, Călătorii şi Turism. Studiile în domeniul Afacerilor şi Economiei se învaţă aici încă de la înfiinţarea instituţiei, din 1973.

download short presentation

ASOCIATIA COLTEHTIM, Romania

Asociaţia Coltehtim este o organizaţie non-guvernamentală, fiind constituită din profesori cu diferite specialităţi: Ştiinţe, Comunicare, Tehnologie şi Economie. Asociaţia a luat fiinţă în 2007 din dorinţa de a oferi echipelor de profesori din învăţământul preuniversitar din România posibilitatea de a colabora, de a dezvolta relaţii de colaborare inter-şcolară (Colegii cu profil tehnic)  şi comunitate (mediul socio-economic) prin educaţie formală şi non-formală, cu în scopuri vocaţionale. Activităţile cele mai importante ale Asociaţiei Coltehtim sunt:  de a crea o politică la nivel de regiune care să susţină implicarea tinerilor în procesul decizional şi coeziunea economic-socială; de a contribui la realizarea aspiraţiilor tinerilor din România de a participa activ în schimbul naţional şi internaţional de valori; de a identifica diverse alternative de viaţă, diverse forme de prezentare ale individului în societate şi de a înţelege necesitatea de a trăi într-o lume de care să ne bucurăm cu toţii, o lume cu valori ale democraţiei în care relaţiile inter-umane să nu suporte discriminări rasiale, sexuale, religioase, sociale, o lume în care singura discriminare acceptabilă să constea în înaltele competenţe; de a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor şi grupurilor marginalizate, de a le promova interesele, de a combate radical discriminarea şi xenofobia; de a promova valorile europene; de a promova şi încuraja voluntariatul; de a ajuta oamenii să se implice în viaţa publică.

download short presentation

Colegiul Internaţional de Afaceri Hetzendorf, Austria

Colegiul Internaţional de Afaceri IBC a fost fondat în 1991 şi este o şcoală şi totodată un colegiu vocaţional cu forme de învăţănânt superior secundar şi terţiar, cu 1700 de elevi, din care 725 aparţin educaţiei adulţilor, iar echipa profesorală deţine un număr de 150 de memberi. IBC se mândreşte cu statutul său de internaţionalitate, furnizând un program de învăţământ bilingv, în limbile engleză şi germană, într-o echipă mixtă de profesori nativi, în ce priveşte învăţarea în limba engleză, respectiv profesori din Austria, şi studenţi din 59 de ţări diferite, reprezentând 52 de limbi materne diferite. Antreprenoriatul este un principiu educaţional de bază la IBC Viena şi are drept obiectiv spiritul antreprenorial. Acesta se bazează pe dezvoltarea trăsăturilor specifice pentru a gândi şi a acţiona antreprenorial, fiind perceput ca sarcină principala pentru toată lumea şi ţinând cont de toate valorile general acceptate. În vederea faptului că elevii trebuie să-şi schimbe atitudinea în ceea ce priveşte modul de a gândi şi de a acţiona antreprenorial, o importanţă specială este acordată pe integrarea metodelor propice de predare-învăţare atunci când se trece la problematica unui obiect anume. În afară de o vedere generală, selectarea unui anumit obiect trebuie să includă nişte principii-model. Cunoştinţele deja achiziţionate şi experienţele antreprenoriale sunt rezumate şi folosite în vederea dezvoltării actului didactic. Fiind expuşi la aceste lucruri, încercarea şi reflectarea diverselor exemple practice se adaugă la dezvoltarea de strategii de implementare independente. Coordonarea obiectivelor orientate pe practică, conţinuturile şi metodele, ca principiu didactic, trebuie să fie luate în considerare în mod special, în conformitate cu ceea ce înseamnă Educaţia Antreprenorială. Metodele de învăţare particulare, cum ar fi studiile de caz, jocurile de rol, sarcinile de proiect şi proiectele, în sine, sunt folosite acordând o atenţie specială lucrului independent, pe de o parte, şi formelor de învăţare socială, pe de altă parte, ăn egală măsură cu relevanţa acestora pentru lumea afacerilor.

download short presentation

Universitatea West Scotland, Regatul Unit al Marii Britanii (UWS)

UWS este cea mai mare şi modernă universitate din Scoţia. Având campusuri de-a lungul vestului Scoţiei, în Ayr, Dumfries, Hamilton şi Paisley, universitatea ocupă o poziţie integrală în mândra tradiţie scoţiană de excelenţă a actului educativ. Oferind orientări vocaţionale concentrate pe dezvoltarea carierei, studenţii UWS sunt dotaţi cu aptitudini relevante pentru a veni cu o contribuţie imediată în industrie, afaceri, organizaţii publice şi din sector teţiar. Sunt diponibile, în această instituţie, grade de Licenţă, Master, şi Cercetare, dar şi oportunităţi de tipul B2B. Grupul ICTE din cadrul Universităţii are o sferă largă de cercetare în toate sectoarele de educaţie şi de practică, aplicabile pe o serie întreagă de tehnologii. Scopurile cercetărilor includ evaluarea învăţării studenţilor şi conştientizarea meta-cognitivă, mai ales la disciplinele studiate anterior absolvirii. Grupul dispune de o experienţă considerabilă în modelarea, construirea şi evaluarea (atât tehnic, dar şi educaţional) mediilor de învăţământ online şi a dezvoltării video-conferinţelor multimedia. În ultima decadă, grupul a lucrat în domeniul e-learning şi a produs trei programe integrale online. Aceste programe s-au bucurat de un succes deosebit pentru universitate şi au produs îmbunătăţiri semnificative în performanţă, odată cu furnizarea acestora spre public, faţă de serviciile tradiţionale, bazate pe metoda de prezenţă faţă-în-faţă. Cercetările recente s-au bazat pe învăţarea bazată pe jocuri şi pe mediile de învăţare Web2.0.